Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 760 g
ขนาด 25.8 × 18.8 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

มีสินค้าอยู่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 4 ศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 ขอบเขตการใช้กฎหมาย
บทที่ 6 การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 ประเภทของกฎหมาย
บทที่ 8 ความหมายและลักษณะของสิทธิ
บทที่ 9 ประเภทของสิทธิ
บทที่ 10 ผู้ทรงสิทธิ
บทที่ 11 เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ 12
การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
บทที่ 13
การใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ
บทที่ 14 การบังคับตามสิทธิ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789740337744
ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 760 กรัม
จำนวนหน้า : 321 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.8 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 19 : 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.