Skip to content Skip to footer

ติดตามข่าวสารจากวิญญูชน

เลือกหมวดหมู่ของหนังสือ

หนังสือแนะนำโดยวิญญูชน

หนังสือขายดีของวิญญู

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

Author: สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

ราคา: ฿360

Most Popular Authors