Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

฿ 126.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

รหัสสินค้า

9786165813341

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

160

พิมพ์ครั้งที่

22 : ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
📖 รหัสสินค้า: 9786165813341

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
⭐️2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
⭐️3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
⭐️4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
⭐️5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
⭐️6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️10.แนวคำตอบ
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 : แก้ไขคำผิด