Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อุทธรณ์คำสั่ง ระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง

฿ 370.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
– หลักกฎหมายและวิธีการเขียนอุทธรณ์คำสั่ง
– คำแถลงโต้แย้งคัดค้าน
– คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ตัวอย่างอุทธรณ์คำสั่ง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742037680
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 408 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562