Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ
ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810067
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 428 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2564