Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖)

฿ 152.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 440 g
ขนาด 20.9 × 14.4 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605390

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

354

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2566

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786162605390 หมวดหมู่: , Product ID: 62362

รายละเอียดเพิ่มเติม

🎈 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
🎈 รหัสสินค้า: 9786162605390

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
✂️ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

✂️ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖
✂️ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖
✂️ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
✂️ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
✂️ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
✂️ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
✂️ พระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
✂️ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
✂️
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕

✂️ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐