Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๕)

฿ 133.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 440 g
ขนาด 20.9 × 14.4 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605086

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

354

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

รหัสสินค้า: 9786162605086 หมวดหมู่: , , Product ID: 62362

รายละเอียดเพิ่มเติม

🎈 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
🎈 รหัสสินค้า: 9786162605086

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
✂️ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
✂️ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖
✂️ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖
✂️ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
✂️ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
✂️ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
✂️ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
✂️ พระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
✂️ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
✂️
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
✂️ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐