Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า: 9786162697876 หมวดหมู่: , Product ID: 15231

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
>>กฎกระทรวง / ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา / ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย / ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม / ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม /
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
>> กฎกระทรวง / ข้อบังคับ กคพ. / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม / ประกาศ กคพ.
ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีค้นเรื่องพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า :
9786162697876
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 850 กรัม
จำนวนหน้า :
406
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
7 : พฤษภาคม 2562