Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา

฿ 162.00

มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

รหัสสินค้า: 9786162691621 หมวดหมู่: , Product ID: 2788

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา” นี้ ผู้เขียนได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็กที่น่าสนใจในกฎหมายอาญา ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ และได้คัดเลือกมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจพิจารณา ข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละท่าน ประกอบด้วยเรื่อง ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา, ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ, หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข, ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง, ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์, พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย, การดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286), กฎหมายฟอกเงิน…กับโทษย้อนหลัง, วิธีจับพระสึก, การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์, ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691621 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 เมษายน 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)