Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2564

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2050 g
ขนาด 24 × 16.5 cm
ผู้เขียน

สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786168163085 หมวดหมู่: , Product ID: 12079

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔴
⚪ ลักษณะ 1
ข้อความเบื้องต้น (ก)
⚪ ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
⚪ หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
⚪ หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
⚪ หมวด 3 ภาษีเงินได้
⚪ หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
⚪ หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
⚪ หมวด 6 อากรแสตมป์
⚪ หมวด 7 อากรมหรสพ
⚪ ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ (ข)
⚪ พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกา (ค)
⚪ กฎกระทรวง (ง)
⚪ ประกาศกระทรวงการคลัง (จ)
⚪ ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกรมสรรพากร (ฉ)
⚪ ประกาศกรมสรรพากร และ คำชี้แจงกรมสรรพากร (ช)
⚪ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ญ)
⚪ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฐ)
⚪ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฒ)
⚪ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ (ณ)
⚪ คำสั่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. … (ด)
⚪ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป… (ต)
⚪ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร (ถ)

🔴 รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
🌟รหัสสินค้า
: 9786168163085
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 2,050 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 1,875 หน้า
🌟ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : มีนาคม 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.