Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165810845

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

316

พิมพ์ครั้งที่

11 : มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
🥑 รหัสสินค้า: 
9786165810845

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน

***แก้ไข ม.73,74 ว่าด้วยเรื่องอายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษ และ ม.301,305 ว่าด้วยเรื่องทำแท้ง,เพิ่มข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ฯ พ.ศ.2564***

***เปลี่ยนจากปกอ่อน เป็นปกแข็ง***