Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165811941

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

456

พิมพ์ครั้งที่

8 : พฤศจิกายน 2565

รหัสสินค้า: 9786165811941 หมวดหมู่: , , Product ID: 15231

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
🍧 รหัสสินค้า: 9786165811941

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
📍พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗

📍ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
📍การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
📍พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
📍พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
📍พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
📍ระเบียบ
📍พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

📌การแก้ไข : แก้ไขหัวเรื่องในบางมาตรา, ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับฯ ให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่ม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562