Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว : แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง (เล่ม ๑) ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. จิตฤดี วีระเวสส์

รหัสสินค้า

9789742039035

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

292

พิมพ์ครั้งที่

2 : เมษายน 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 13

รหัสสินค้า: 9789742039035 หมวดหมู่: , , Product ID: 56049

รายละเอียดเพิ่มเติม

💥 ผู้เขียน: ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
💥 รหัสสินค้า: 9789742039035

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว

: แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง ฉบับสามีภริยา (เล่ม ๑)
📌 การหมั้น (มาตรา ๑๔๓๕)

📌 ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมในการหมั้น (มาตรา ๑๔๓๖)
📌 ของหมั้นและสินสอด (มาตรา ๑๔๓๗)
📌 การหมั้นไม่เป็นเหตุให้ศาลบังคับให้สมรสได้ (มาตรา ๑๔๓๘)
📌 การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น (มาตรา ๑๔๓๙-๑๔๔๑)
📌 กรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายหญิงคู่หมั้น (มาตรา ๑๔๔๒-๑๔๔๗)
📌 อายุความเรียกค่าทดแทนและเรียกคืนของหมั้น (มาตรา ๑๔๔๗/๑-๑๔๔๗/๒)
📌 เงื่อนไขแห่งการสมรส (มาตรา ๑๔๔๘-๑๔๕๘)
📌 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา (มาตรา ๑๔๖๑-๑๔๖๔/๑)
📌 สัญญาก่อนสมรส (มาตรา ๑๔๖๕-๑๔๖๘)
📌 สัญญาระหว่างสมรส (มาตรา ๑๔๖๙)
📌 สินส่วนตัวและสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๐-๑๔๗๕)
📌 การจัดการสินสมรส การฟ้องหรือต่อสู้คดีสินสมรส (มาตรา ๑๔๗๖-๑๔๗๖/๑, ๑๔๗๗)
📌 การจัดการสินสมรสด้วยความยินยอมของคู่สมรสร่วมกัน (มาตรา ๑๔๗๘-๑๔๗๙)
📌 เพิกถอนนิติกรรมที่ทำโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรส (มาตรา ๑๔๘๐)
📌 การทำพินัยกรรมในส่วนสินสมรส (มาตรา ๑๔๘๑)
📌 การขอให้แยกสินสมรสหรือให้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว และขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ห้ามหรือจำกัดอำนาจจัดการสินสมรส (มาตรา ๑๔๘๔-๑๔๘๔/๑)
📌 ขอจัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือขอเข้าร่วมจัดการด้วย (มาตรา ๑๔๘๕)
📌 คู่สมรสจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายไม่ได้ (มาตรา ๑๔๘๗)
📌 หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา (มาตรา ๑๔๘๙-๑๔๙๐)
📌 การแยกสินสมรสและยกเลิกการแยกสินสมรส (มาตรา ๑๔๙๑-๑๔๙๓)