Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือเตรียมคดีแพ่ง สำหรับทนายความ (ภาคปฏิบัติ)

Original price was: ฿ 528.00.Current price is: ฿ 501.60.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เดชเดโช สุโชตินันท์

รหัสสินค้า

9786166083743

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

528

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2567

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786166083743 หมวดหมู่: , , Product ID: 39530

คำอธิบาย

🥭 ผู้เขียน: เดชเดโช สุโชตินันท์ (ทนายความ)
🥭 รหัสสินค้า:
9786166083743

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
เรื่องที่ ๑
ภาษาทนายสิ่งที่ทนายใหม่ควรรู้เมื่อมาศาล
เรื่องที่ ๒
การเรียกค่าจ้างว่าความและการเขียนสัญญาจ้างว่าความ
เรื่องที่ ๓
ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
เรื่องที่ ๔
อำนาจฟ้องคดีและเงื่อนไขบังคับก่อนฟ้อง (…หนังสือบอกกล่าว…)
เรื่องที่ ๕
จะฟ้องศาลไหน..!..ในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๖
หนังสือมอบอำนาจ ใบแต่งทนายความและใบมอบฉันทะ
เรื่องที่ ๗
การขอคัดทะเบียนราษฎรและการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล
เรื่องที่ ๘
การคิดค่าฤชาธรรมเนียม
เรื่องที่ ๙
อากรแสตมป์ติดอย่างไร…ให้มีผลตามกฎหมาย
เรื่องที่ ๑๐
การคำนวณดอกเบี้ยก่อนฟ้องคดี (คิดถึงวันฟ้อง)
เรื่องที่ ๑๑
การร่างคำฟ้องโจทก์กับคำให้การจำเลย
เรื่องที่ ๑๒ บัญชีระบุพยานและการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ
เรื่องที่ ๑๓
ค่าส่งคำคู่ความ (เงินค่านำส่งหมาย)
เรื่องที่ ๑๔
การจัดเรียงสำนวนคดีแพ่งยื่นฟ้อง/ยื่นคำให้การต่อศาล
เรื่องที่ ๑๕
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การโจทก์มีหน้าที่ร้องขอให้ชนะคดี
เรื่องที่ ๑๖
นัดชี้สองสถานและข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย
เรื่องที่ ๑๗
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลกับคำพิพากษาตามยอม
เรื่องที่ ๑๘
การขอคืนค่าฤชาธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)
เรื่องที่ ๑๙
การขอทุเลาการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๐
ขอให้ศาลจัดทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียมในคดี
เรื่องที่ ๒๑
การขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
เรื่องที่ ๒๒
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี