Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ละเมิด : ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป , ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด , ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด , ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน , ลักษณะ 5 อายุความ
จัดการงานนอกสั่ง : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง , บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ , บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ , บทที่ 5 สิทธิของผู้จัดการ , บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ
ลาภมิควรได้ : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ , บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ , บทที่ 4  วิธีการคืนลาภมิควรได้ , บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ , บทที่ 6 อายุความ
**พิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด**

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
รหัสสินค้า : 9786165724012
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2563