Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 930 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

มีสินค้าอยู่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍁 บัญชีเดินสะพัด
การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
🍁 ประกันภัย
สัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
อายุความ
สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ประกันชีวิต
🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เช็ค
อายุความ
ตั๋วเงินปลอม
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
🍁 ครอบครัว
การหมั้น
การสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
สัญญาก่อนสมรส
สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
สินส่วนตัวและสินสมรส
การจัดการสินสมรส
หนี้ร่วม
ความเป็นโมฆะของการสมรส
การสิ้นสุดแห่งการสมรส
การหย่า
บิดามารดากับบุตร
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
ความปกครองและผู้ปกครอง
บุตรบุญธรรม
ค่าอุปการะเลี้ยงดู

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165825016
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
930 กรัม
จำนวนหน้า :
543 หน้า
ขนาด :
18.5 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
 : 2564