Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1170 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
จัดพิมพ์โดย

เนติบัณฑิตยสภา

รหัสสินค้า

9786164041233

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

614

พิมพ์ครั้งที่

มกราคม 2567

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786164041233 หมวดหมู่: , Product ID: 20536

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 จัดพิมพ์โดย: เนติบัณฑิตยสภา 
🍨 รหัสสินค้า: 9786164041233

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– กฎหมายล้มละลาย
– ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพีจารณาความแพ่งฯ
🏴 การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
🏴 การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
🏴 การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
🏴 การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
🏴 การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
🏴 การสอบสมัยที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
– สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
– ว่าความและการถามพยาน
– การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
– ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
🏳️ การสอบปากเปล่าสมัยที่ ๓๐-๗๖ ปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๖๖