Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

฿ 198.00

กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 330 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

มีสินค้าอยู่ 4

รหัสสินค้า: 9789742885052  หมวดหมู่: , Product ID: 2843

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742885052 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549