Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

฿ 617.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 g
ผู้เขียน

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037727 หมวดหมู่: Product ID: 24437

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
กฎหมายแรงงาน / สัญญาจ้างแรงงาน / รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน / นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง / การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง / จ้างทดลองงาน / สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / การใช้แรงงานหญิง / การใช้แรงงานเด็ก / เวลาทำงานปกติและเวลาพัก / วัดหยุดและวันลา / ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด / เงินทดแทน / ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง / คณะกรรมการลูกจ้าง / สหภาพแรงงาน / วินัยและการลงโทษทางวินัย / สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / ค่าชดเชยพิเศษ / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม / การกระทำอันไม่เป็นธรรม / พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน / ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
รหัสสินค้า : 9789742037727
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,400 กรัม
จำนวนหน้า : 872
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2563