Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

฿ 712.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1520 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

รหัสสินค้า

9786163022387

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

804

พิมพ์ครั้งที่

13 : สิงหาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786163022387 หมวดหมู่: , Product ID: 24437

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
🍧 รหัสสินค้า: 9786163022387

 

🍔 บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑กฎหมายแรงงาน 🥑สัญญาจ้างแรงงาน 🥑รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน 🥑นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง 🥑การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง 🥑จ้างทดลองงาน 🥑สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 🥑การใช้แรงงานหญิง 🥑การใช้แรงงานเด็ก 🥑เวลาทำงานปกติและเวลาพัก 🥑วัดหยุดและวันลา 🥑ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 🥑เงินทดแทน 🥑ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 🥑คณะกรรมการลูกจ้าง 🥑สหภาพแรงงาน 🥑วินัยและการลงโทษทางวินัย 🥑สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 🥑ค่าชดเชย 🥑ค่าชดเชยพิเศษ 🥑เลิกจ้างไม่เป็นธรรม 🥑การกระทำอันไม่เป็นธรรม 🥑พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน 🥑ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน