Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2567)

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 380.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786166128048

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

580

พิมพ์ครั้งที่

มิถุนายน 2567

มีสินค้าอยู่ 20

รหัสสินค้า: 9786166128048 หมวดหมู่: , Product ID: 20216

คำอธิบาย

🍒 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (ผู้พิพากษา)
🍒 รหัสสินค้า:
9786166128048

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
– การใช้กฎหมายอาญา
– โทษ
– การขอคืนของกลาง
– วิธีการเพื่อความปลอดภัย
– วิธีการเพิ่มโทษ ลดโทษ
– รอการลงโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
– องค์ประกอบความผิด

– การกระทำโดยพลาด
– สำคัญผิดในตัวบุคคล
– สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
– ผลธรรมดาที่ต้องรับโทษหนักขึ้น
– จำเป็น
– ป้องกัน
– บันดาลโทสะ
– พยายามกระทำความผิด
– ตัวการ
– ผู้ใช้
– ผู้สนับสนุน
– ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม
– เพิ่มโทษ
– อายุความ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
– ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

– ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
– แจ้งความเท็จ
– ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
– ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
– ทำให้ตราหรือเครื่องหมายเจ้าพนักงานเสียหาย
– เป็นคนกลางเรียกสินบน
– ให้สินบนเจ้าพนักงาน
– แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
– เจ้าพนักงานยักยอก
– เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ฯ
– ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 151,152,153
– เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
– เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
– เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ
– แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
– ฟ้องเท็จ
– เบิกความเท็จ
– ทำพยานหลักฐานเท็จ
– นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
– ทำลายพยานหลักฐาน
– ทำลายทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล
– ทำลายทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด
– เอาเอกสารของผู้อื่นไป
– ช่วยผู้กระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ
– หลบหนีจากที่คุมขัง
– ช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังพ้นจากการคุมขัง
– ย้ายหรือทำลายศพ
– ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
– เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง

● แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาให้ทันสมัย ●