Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

฿ 247.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 790 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

รหัสสินค้า

9786164041011

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

370

พิมพ์ครั้งที่

3 : พฤษภาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786164041011 หมวดหมู่: , Product ID: 4538

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥕 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
🥕 รหัสสินค้า:
9786164041011

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
บทนำ
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ
บรรณานุกรม
ดัชนีคำ
ดัชนีแผนภูมิ