Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แห่งราชอาณาจักรสยาม

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 360.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 15.5 × 23.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

นายยอร์ช ปาดูซ์ , ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165811415

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

424

พิมพ์ครั้งที่

1 : มิถุนายน 2565

รหัสสินค้า: 9786165811415 หมวดหมู่: , Product ID: 64269

คำอธิบาย

📌 ผู้เขียน: เรียบเรียงโดย นายยอร์ช ปาดูซ์ , คำแปลโดย
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

📌 รหัสสินค้า: 9786165811415

สารบาญ / บทนำ
1. สภาพการณ์เกี่ยวกับกฎหมายอาญาในประเทศสยาม.
ประวัติเกี่ยวกับการเตรียมร่างประมวลกฎหมายอาญา
2. ความสำคัญของการจัดทำประมวลกฎหมายในแง่การเมือง
ระหว่างประเทศของประเทศสยาม
3. การร่างประมวลกฎหมาย. บทบัญญัติฉบับภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
4. ลักษณะและโครงสร้างของประมวลกฎหมาย. – ที่มา
5. บทบัญญัติภาคทั่วไป
6. ความผิดลักษณะต่าง ๆ

ภาค ๑.
ว่าด้วยข้อบังคับต่าง ๆ

ภาค ๒.
ว่าด้วยความผิด ประทุษฐร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว
แลพระราชอาณาจักร์.

ส่วนที่ ๒.
ว่าด้วยความผิด อันเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง.

ส่วนที่ ๓.
ว่าด้วยความผิดที่กระทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม.

ส่วนที่ ๔.
ว่าด้วยความผิดต่อสาสนา (มาตรา ๑๗๒-๑๗๓).

ส่วนที่ ๕.
ว่าด้วยความผิดที่กระทำให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล แลทรัพย์.

ส่วนที่ ๖.
ว่าด้วยความผิดที่กระทำอนาจาร.

ส่วนที่ ๗.
ว่าด้วยความผิด ที่ประทุษฐร้ายแก่ชีวิตร์แลร่างกาย.

ส่วนที่ ๘.
ว่าด้วยความผิดที่กระทำให้เสื่อมเสียอิศรภาพ แลชื่อเสียง.

ส่วนที่ ๙.
ว่าด้วยความผิดที่ประทุษฐร้ายแก่ทรัพย์.

ส่วนที่ ๑๐.
ว่าด้วยความผิด ที่เปนลหุโทษ (มาตรา ๓๓๒-๓๔๐).