Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 315.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 640 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร

มีสินค้าอยู่ 40

รหัสสินค้า: 9789742887186 หมวดหมู่: , Product ID: 3433

คำอธิบาย

ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ, ลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ, ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจากข้อตกลง, คำนิยาม “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” กับ “สนธิสัญญา”, การแยกประเภทสนธิสัญญา, การทำสนธิสัญญา, กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทำสนธิสัญญา, การจัดทำสนธิสัญญาหลายฝ่าย, ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอม, สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด, ผลแห่งการเป็นโมฆะของสนธิสัญญา, การตีพิมพ์เผยแพร่และการลงทะเบียนสนธิสัญญา, การใช้การตีความและผลของสนธิสัญญา, ผลของสนธิสัญญาต่อกฎเกณฑ์แบบแผนทางกฎหมาย, การใช้สนธิสัญญากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ, การไม่ใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญา…
การแก้ไขในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน คือ เรื่องคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) กับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ซึงมีแง่มุมทางกฎหมายมากมายที่น่าสนใจ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742887186 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 640 กรัม
จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.