Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายทรัพย์สิน

฿ 306.00

กฎหมายทรัพย์สิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

รหัสสินค้า

9786165810807

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

372

พิมพ์ครั้งที่

4 : พฤศจิกายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
🥑 รหัสสินค้า: 9786165810807

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
– บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
⭐️ภาค 2 กลักทั่วไป
– บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
– บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
– บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
⭐️ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
– บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
– บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
– บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
– บทที่ 11 บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และการกลับคืนมา
– บทที่ 12 บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด
– บทที่ 13 กรณีบุคคลหลายรายเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
– บทที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ภาคสรุป

**พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม**
📌ประเด็นเรื่องทรัพย์สินแบ่งไม่ได้

📌เวลาที่มีผลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของทรัพย์ที่เอกชนอุทิศแก่รัฐ
📌เพิ่มฎีกา