Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

฿ 209.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 29.2 × 21 cm
ผู้เขียน

ณุภา นันทเกียรติ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164871571 หมวดหมู่: , , Product ID: 44925

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
– การสะกดคำ
– การอ่านคำ
– การสังเกตประโยคบกพร่อง
– การเรียงประโยค
– การอ่านบทความ
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– การอุปมาอุปไมย
– การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
– การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
– การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
– อนุกรม
– พื้นฐานคณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
– สดมภ์
ภาษาอังกฤษ
– Part of Speech (ชนิดของคำ)
– Article (คำนำหน้าคำนาม)
– Tense
– If – Clause
– Comparison
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
– เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

รายละเอียด 
🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
🌟รหัสสินค้า
: 9786164871571
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.