Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

฿ 261.25

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 g
ขนาด 19 × 25.4 cm
ผู้เขียน

กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786162009167 หมวดหมู่: Product ID: 22000

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
บทที่ 15 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
บทที่ 16 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ
รหัสสินค้า : 9786162009167
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวน : 280
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.