Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

108 สัญญาธุรกิจ

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

อดุล ขาวละออ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786163021717 หมวดหมู่: , Product ID: 43660

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
– สัญญาจองที่ดิน
– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– สัญญาเช่าที่ดิน
– สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
– ฯลฯ
สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
– สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
– สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
– สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
– สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
– สัญญารับเหมาก่อสร้าง
– สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
– สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
– สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
– สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
– สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
– หนังสือสัญญาจ้าง…
สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
– สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
– สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
– สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
– สัญญาซื้อขายรถยนต์
– สัญญาซื้อขายลิฟท์
– สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
– สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
– สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
– สัญญาเช่ารถยนต์
– สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
– สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
– สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
– สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
– สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
– สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
– สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
– สัญญาซื้อขายสินค้า
– สัญญาซื้อขายสินค้า
– สัญญาซื้อขายสินค้า
– สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
– สัญญาเช่าซื้อ
– สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
– สัญญาตั้งตัวแทน
– สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
– สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
– สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
– สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
– ฯลฯ
สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
– สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง
– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
– สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
– สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
– สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
– ฯลฯ
สัญญาทางการเงิน
– ตั้งสัญญาใช้เงิน
– สัญญากู้ยืมเงิน
– สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
– สัญญาขายลดเช็ค
– สัญญาค้ำประกัน
– สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
– สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
– สัญญาจำนำ
– สัญญาจำนำหุ้น
– ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
– ฯลฯ
สัญญาในส่วนของพนักงาน
– สัญญาว่าจ้างทำงาน
– สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
– สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
– สัญญาค้ำประกันการทำงาน
– หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
– สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
– ฯลฯ
หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
– หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง
– หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
– หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
– หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
– หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
– หนังสือมอบอำนาจ…
– ฯลฯ
สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
– สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
– สัญญาจ้างแปลข้อความ
– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
– สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
– สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
– ฯลฯ
ภาคผนวก
– บัญชีอัตราอากรแสตมป์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
อดุล ขาวละออ

รหัสสินค้า : 9786163021717
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2562