Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

฿ 234.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165810494

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

316

พิมพ์ครั้งที่

15 : สิงหาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
📌 รหัสสินค้า: 9786165810494

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
⭐️ภาคสอง ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
⭐️ภาคสาม การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
⭐️ภาคสี่ การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชน, ปรับปรุงแผนภาพประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น