Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แม่นหลัก อาญา กฎหมายอาญา ภาค ๑, ๒, ๓

Original price was: ฿ 380.00.Current price is: ฿ 361.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1600 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

เมธา จันทร์ชื่น

รหัสสินค้า

9786160311255

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

738

พิมพ์ครั้งที่

พฤษภาคม 2567

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786160311255 หมวดหมู่: , , Product ID: 75091

คำอธิบาย

🧑🏻‍🎄 ผู้เรียบเรียง: เมธา จันทร์ชื่น (ผู้พิพากษา)
🧑🏻‍🎄 รหัสสินค้า: 9786160311255

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
กฎหมายอาญา
🎄ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป🎄
บทเรียนวันแรก
หลักและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายอาญา (มาตรา 2 – 6)
บทเรียนวันที่ 2
การบังคับใช้กฎหมายอาญาแก่การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 7 – 9)
บทเรียนวันที่ 3
คำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ (มาตรา 10 – 11)
บทเรียนวันที่ 4
โทษ (มาตรา 18 – 38)
บทเรียนวันที่ 5
การรอการลงโทษ (มาตรา 56 – 58)
บทเรียนวันที่ 6
โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา การกระทำโดยเจตนา – การกระทำโดยประมาท (มาตรา 59)
บทเรียนวันที่ 7
การกระทำโดยพลาด (มาตรา 60)
บทเรียนวันที่ 8
การกระทำโดยสำคัญผิด (มาตรา 61 – 62)
บทเรียนวันที่ 9
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ผลธรรมดาที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 63)
บทเรียนวันที่ 10
ป้องกัน (มาตรา 68)
บทเรียนวันที่ 11
จำเป็น (มาตรา 67 และ 69)
บทเรียนวันที่ 12
บันดาลโทสะ (มาตรา 72)
บทเรียนวันที่ 13
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภริยา (มาตรา 71)
อายุของผู้กระทำความผิด (มาตรา 73 – 76)
บทเรียนวันที่ 14
การพยายามกระทำความผิด (มาตรา 80 – 82)
บทเรียนวันที่ 15
ตัวการ (มาตรา 83)
บทเรียนวันที่ 16
ผู้ใช้ (มาตรา 84 – 85/1)
บทเรียนวันที่ 17
ผู้สนับสนุน (มาตรา 86 – 88)
บทเรียนวันที่ 18
กรรมเดียว – หลายกรรม (มาตรา 90 – 91)
การเพิ่มโทษ (มาตรา 92 – 94)
อายุความ (มาตรา 95 – 101)
บทเรียนวันที่ 19
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ (มาตรา 102 – 106)
🎄ภาค 2 ความผิด🎄
บทเรียนวันที่ 20
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136 – 140)
บทเรียนวันที่ 21
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 141 – 146)
บทเรียนวันที่ 22
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147 – 156)
บทเรียนวันที่ 23
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157 – 166)
บทเรียนวันที่ 24
ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา 167 – 183)
บทเรียนวันที่ 25
ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา 184 – 199)
บทเรียนวันที่ 26
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (มาตรา 200 – 205)
บทเรียนวันที่ 27
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 206 – 208)
อั้งยี่ – ซ่องโจร – มั่วสุม (มาตรา 209 – 216)
บทเรียนวันที่ 28
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (มาตรา 217 – 239)
บทเรียนวันที่ 29
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา (มาตรา 240 – 249)
บทเรียนวันที่ 30
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา 264)
บทเรียนวันที่ 31
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา 265 – 269)
บทเรียนวันที่ 32
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/1 – 269/7)
ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (มาตรา 269/8 – 269/15)
บทเรียนวันที่ 33
ข่มขืนกระทำชำเรา (มาตรา 276 – 277)
อนาจาร (มาตรา 278 – 279 และ 280/1)
บทเรียนวันที่ 34
เป็นธุระจัดหา (มาตรา 282 – 283)
พาไปเพื่อการอนาจาร (มาตรา 283 ทวิ – 284)
พรากผู้เยาว์ (มาตรา 317 – 319)
บทเรียนวันที่ 35
ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288 – 294)
บทเรียนวันที่ 36
ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295 – 300)
บทเรียนวันที่ 37
ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (มาตรา 301 – 305)
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา (มาตรา 306 – 308)
บทเรียนวันที่ 38
ความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309 – 316)
บทเรียนวันที่ 39
ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326 – 333)
บทเรียนวันที่ 40
ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 334 – 336 ทวิ)
บทเรียนวันที่ 41
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ (มาตรา 337 – 338)
บทเรียนวันที่ 42
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (มาตรา 339 – 340 ตรี)
บทเรียนวันที่ 43
ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ (มาตรา 341 – 351)
บทเรียนวันที่ 44
ยักยอก (มาตรา 352)
บทเรียนวันที่ 45
รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 357 – 358)
บทเรียนวันที่ 46
บุกรุก ความผิดเกี่ยวกับศพ (มาตรา 362 – 366 และ 366/1 – 366/4)
🎄ภาค 3 ลหุโทษ🎄
บทเรียนวันที่ 47
ลหุโทษ (มาตรา 367 – 398)