Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

จันทิมา ลิมปานนท์ และ โยธิน อินทรประสงค์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038021 หมวดหมู่: , Product ID: 25210

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1
เทคนิคการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 โครงสร้าง พิธีการ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่างสัญญา
บทที่ 3 องค์ประกอบและข้อสัญญาพื้นฐานของสัญญาส่วนใหญ่
บทที่ 4 ข้อสัญญาพิเศษที่มีในบางสัญญา
บทที่ 5 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์
บทที่ 6 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 7 ตัวอย่างสัญญาแลกเปลี่ยนสิ่งของ
บทที่ 8 ตัวอย่างสัญญาให้
บทที่ 9 ตัวอย่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
บทที่ 10 ตัวอย่างสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 11 ตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 12 ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน
บทที่ 13 ตัวอย่างสัญญาจ้างทำของ
บทที่ 14 ตัวอย่างสัญญาขนส่ง
บทที่ 15 ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกัน
บทที่ 16 ตัวอย่างสัญญาฝากทรัพย์
บทที่ 17 ตัวอย่างสัญญาจำนอง
บทที่ 18 ตัวอย่างสัญญาจำนำ
บทที่ 19 ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย
บทที่ 20 ตัวอย่างสัญญานายหน้า
บทที่ 21 ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ
บทที่ 22 ตัวอย่างสัญญาพิเศษ หรือเอกสารอื่นๆ
บทที่ 23 คำหรือวลีพื้นฐานที่ใช้ในการร่างสัญญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
จันทิมา ลิมปานนท์ และ โยธิน อินทรประสงค์
รหัสสินค้า : 9789742038021
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 488 หน้า
ขนาด : 18.5 x 25.8 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563