Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แบบคำฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 285.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สนอง แก่นแก้ว

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164557253 หมวดหมู่: Product ID: 12230

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ แบบคำฟ้องคดีอาญา ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หลังจากนั้นก็ได้พิมพ์หนังสือชื่อ แบบคำฟ้องคดีอาญา ชื่อ สารพัดโกง และแบบคำฟ้องคดีอาญา (ฉบับพิเศษ) รวม ๓ เล่ม ข้าพเจ้าได้นำหนังสือทั้ง ๓ เล่มมาทำการปรังปรุงใหม่ โดยได้พิมพ์ตัวบทมาตราที่เป็นฐานความผิดแต่ละฐานความผิดไว้ด้วย เพื่อผู้ร่างคำฟ้องจะได้ทราบว่าตัวบทบัญญัติไว้ว่าอย่างไร และนำข้อเท็จจริงในคดีมาปรับอย่างไร จึงจะเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงได้เรียงฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา ๑๑๒ ถึงมาตรา ๓๙๕ โดยใช้ชื่อว่า แบบฟ้องคดีประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับล่าสุด)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สนอง แก่นแก้ว
รหัสสินค้า : 9786164557253
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 346
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2561