Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวคิดที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

Original price was: ฿ 100.00.Current price is: ฿ 95.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ปพนธีร์ ธีระพันธ์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037291 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , Product ID: 11113

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
บทที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป
บทที่ 3  แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟู
บทที่ 4  แนวคิด Parens Patriae
บทที่ 5  แนวคิดเกี่ยวกับการไม่ควบคุมโดยไม่จำเป็น
บทที่ 6  แนวคิดเกี่ยวกับการไม่ตีตรา
บทที่ 7  แนวคิดเกี่ยวกับการำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่เคร่งครัด
บทที่ 8  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนหารยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
รหัสสินค้า :9789742037291
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  1 :  พฤศจิกายน 2561