Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวคำพิพากษาฎีกา: ประกันภัย

฿ 247.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 410 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

โชต อัศวลาภสกุล

รหัสสินค้า

9786166039467

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

168

พิมพ์ครั้งที่

สิงหาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 14

รหัสสินค้า: 9786166039467 หมวดหมู่: , Product ID: 84738

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เรียบเรียง: โชต อัศวลาภสกุล (ผู้พิพากษา)
☀ รหัสสินค้า: 9786166039467

 

สารบาญ
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะของสัญญาประกันภัย
บุคคลในสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย
ข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัย ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ทำสัญญา
ผู้รับประกันภัยรู้หรือควรจะรู้ข้อความจริง
หลักฐานแห่งสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยทะเล
ประกันวินาศภัย
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ความหมายของ “วินาศภัย”
ทำสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้น
วัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้ เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้รับประกันภัยจำต้องใช้
กรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด
ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิ
หน้าที่บอกกล่าวเมื่อเกิดวินาศภัย
อายุความ
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
วินาศภัยที่คุ้มครอง
มูลประกันภัย
รายการเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน
ประกันภัยค้ำจุน
ลักษณะของสัญญาประกันภัยค้ำจุน
บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยโดยตรง
ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่ขาด
ประกันชีวิต
การใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย
กรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่จำต้องใช้เงินเมื่อมีมรณภัย
มรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก
สินทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน