Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การทำคำตอบข้อสอบวิชากฎหมาย

฿ 414.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813259

จำนวนหน้า

468

พิมพ์ครั้งที่

2 : พฤศจิกายน 2566

รหัสสินค้า: 9786165813259 หมวดหมู่: , , , Product ID: 69734

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
📝รหัสสินค้า :
 9786165813259
📌พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม อธิบายลักษณะข้อสอบและวิธีการทำคำตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ, เปลี่ยนขนาดหนังสือ และเพิ่มเนื้อหาจากเดิม 140 หน้า เป็น 468 หน้า

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทนำ
ภาค 1 ข้อสอบ

บทที่ 1 โครงสร้างข้อสอบ
บทที่ 2 ข้อเท็จจริงในข้อสอบ
บทที่ 3 ลักษณะของข้อเท็จจริงในข้อสอบ
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏอยู่ในข้อสอบ
บทที่ 5 คำถาม
บทที่ 6 รูปแบบคำถาม
ภาค 2 ความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ทำคำตอบ
บทที่ 1 ความรู้ทางบทกฎหมาย
บทที่ 2 ความรู้ทางคำพิพากษาฎีกา
บทที่ 3 ความรู้ทางตำราของนักกฎหมาย
ภาค 3 การทำคำตอบ
บทที่ 1 ลำดับการทำคำตอบ
บทที่ 2 การค้นหาบทกฎหมายที่นำมาใช้ทำคำตอบ
บทที่ 3 การแยกแยะข้อเท็จจริงในข้อสอบ
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวชี้ปัญหา
บทที่ 5 การวินิจฉัยปัญหาตามข้อสอบ
บทที่ 6 การปรับข้อเท็จจริงในข้อสอบเข้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายในความหมายระดับคำ
บทที่ 7 การปรับข้อเท็จจริงในข้อสอบเข้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายในความหมายระดับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
บทที่ 8 การปรับข้อเท็จจริงในข้อสอบเข้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกรณีที่มีหลายมาตราเชื่อมโยงกัน
บทที่ 9 ผลของคำตอบ
ภาค 4 การเรียบเรียงคำตอบ
บทที่ 1 รูปแบบคำตอบ
บทที่ 2 การเขียนคำเริ่มต้นของคำตอบ
บทที่ 3 การเขียนข้อเท็จจริงในข้อสอบ
บทที่ 4 การเขียนบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้ในคำตอบ
บทที่ 5 การเขียนเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยตามคำพิพากษาฎีกาไว้ในคำตอบ
บทที่ 6 การเขียนคำอธิบายทางตำราของนักกฎหมายไว้ในคำตอบ
บทที่ 7 การเขียนเหตุผลในการปรับข้อเท็จจริงในข้อสอบเข้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บทที่ 8 การเขียนผลของคำตอบ
บทที่ 9 การเขียนคำตอบให้กะทัดรัด
บทที่ 10 การตรวจทานคำตอบ
บทส่งท้าย ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ