Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

องค์การระหว่างประเทศ

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี

รหัสสินค้า: 9786162692642 หมวดหมู่: , Product ID: 3426

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การระหว่างประเทศเล่มนี้ มุ่งทั้งการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ นับแต่มัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปไม่ว่าจะในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ต้องการความรู้พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติ หรือเพียงเพื่อติดตามความเป็นไปของโลกปัจจุบันที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ ให้เกิดสันติสุข โดยต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในแง่ของความมั่นคงแห่งมนุษย์และความมั่นคงแห่งชาติ นับแต่ปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตอาหารระดับโลก ปัญหาพลังงาน ไปจนถึงปัญหาโลกร้อน ฯลฯ ซึ่ง ณ วันนี้องค์การฯ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแบบพหุภาคีนับเป็นเวทีและเครื่องมือดำเนินความสัมพันธ์ที่จำเป็น สำหรับมนุษย์ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อแสวงหาทางออกสำหรับมนุษยชาติ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
รหัสสินค้า : 9786162692642 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า : 556
ขนาด : 18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2557