Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและคำพิพากษา : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

฿ 190.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 g
ขนาด 23 × 17 cm
ผู้เขียน

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786165935395

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

256

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍡 รหัสสินค้า: 9786165935395

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧁ข้อพิจารณาเบื้องต้น
🧁ให้นำกฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๔
🧁การผัดฟ้อง/ฝากขัง/กำหนดเวลาฟ้อง มาตรา ๗
🧁ข้อยกเว้นไม่นับเข้าในระยะเวลาฟ้องคดี มาตรา ๗ ทวิ
🧁การควบคุม/ฝากขัง มาตรา ๘
🧁การขออนุญาตฟ้อง มาตรา ๙
🧁การแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง/ไม่อุทธรณ์ฎีกา มาตรา ๑๒
🧁การยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา ๑๙
🧁รับสารภาพตลอดข้อหา/มิต้องทำการสอบสวน/ฟ้องด้วยวาจา มาตรา ๒๐
🧁ดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว/คำพิพากษาด้วยวาจา มาตรา ๒๑
🧁การอุทธรณ์คำพิพากษา มาตรา ๒๒
🧁การอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา ๒๒ ทวิ
🧁คำถามท้ายเล่ม