Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

฿ 456.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1540 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786166049855

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

824

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2567

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍭 รหัสสินค้า: 9786166049855

 

สารบัญ
ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๑
บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ ๒
ศาล
ลักษณะ ๓
คู่ความ
ลักษณะ ๔
การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
ลักษณะ ๖
คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๒
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
ลักษณะ ๒
ฎีกา
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ ๑
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติม