Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1330 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786166037623

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

712

พิมพ์ครั้งที่

4 : กันยายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
📍รหัสสินค้า: 9786166037623

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ประเภทพยานหลักฐาน
ประเด็นข้อพิพาท, คำฟ้อง, คำให้การ

การชี้สองสถาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
หมวด ๓ การนำพยานเอกสารมาสืบ
หมวด ๔ การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
บทตัดพยานเอกสารตามกฎหมายอื่น

📍พยานหลักฐานในคดีอาญา
ข้อพิจารณาเบื้องต้น
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ พยานบุคคล
หมวด ๓ พยานเอกสาร
หมวด ๔ พยานวัตถุ
หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ

คำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติม
คำถามท้ายเล่ม คดีแพ่ง/คดีอาญา

การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 4: เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ จากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี ๒๕๖๕ ตอนที่ ๑๑ และของศาลฎีกา ปี ๒๕๖๕ เล่มที่ ๙ มีบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา