Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักปฏิบัติในการดำเนินคดี

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 380.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 870 กรัม
ขนาด 29.4 × 20.8 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ปรีชา มะโรหบุตร

รหัสสินค้า

9789740433606

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

278

พิมพ์ครั้งที่

2 : 2567

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า: 9789740433606 หมวดหมู่: , Product ID: 85349

คำอธิบาย

🍦ผู้เขียน: ปรีชา มะโรหบุตร
🍦รหัสสินค้า: 9789740433606

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 งานที่ต้องทำให้สำนักงาน
ส่วนที่ 1
การสอบสวนข้อเท็จจริง
ส่วนที่ 2
การปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย
ส่วนที่ 3
การทวงถามหรือการบอกกล่าว
บทที่ 2 การร่างคำฟ้องและคำให้การ
ส่วนที่ 1
การร่างคำฟ้อง
ส่วนที่ 2
การร่างคำให้การ
ส่วนที่ 3
การให้การพร้อมฟ้องแย้ง
ส่วนที่ 4
การยื่นฟ้องและยื่นคำให้การ
บทที่ 3 งานหลังยื่นฟ้องหรือคำให้การ
บทที่ 4 งานก่อนวันชี้สองสถานและก่อนสืบพยาน
ส่วนที่ 1
งานต้องตรวจสอบว่าฝ่ายจำเลยยื่นคำให้การต่อคดีหรือไม่
ส่วนที่ 2
การเตรียมประเด็นก่อนชี้สองสถาน
ส่วนที่ 3
การแก้ไขคำฟ้อง
บทที่ 5 การเตรียมก่อนวันชี้สองสถานและก่อนวันสืบพยาน
ส่วนที่ 1
เตรียมการในการระบุพยาน
ส่วนที่ 2
การส่งสำเนาเอกสารให้แก่ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ส่วนที่ 3
การขอหมายเรียกพยานเอกสาร
ส่วนที่ 4
การอ้างสำนวนหรือพยานเอกสารที่อยู่ในศาลแล้ว
ส่วนที่ 5
การไปศาลในวันชี้สองสถาน
ส่วนที่ 6
การทำความเข้าใจกับพยาน
ส่วนที่ 7
การตรวจสอบพยานเอกสารก่อนส่งศาล
ส่วนที่ 8
การพิจารณาว่าสมควรขอรวมพิจารณาหรือไม่
บทที่ 6 การควบคุมวันนัดและควบคุมการทำงาน
บทที่ 7 งานระหว่างการสืบพยาน
ส่วนที่ 1
ข้อปฏิบัติตนในศาล
ส่วนที่ 2
ข้อปฏิบัติถ้ามีเหตุความจำเป็นไปศาลไม่ได้หรือต้องขอเลื่อนการสืบพยาน
ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์พยานในระหว่างสืบพยาน
ส่วนที่ 4
เตรียมตัวประนีประนอมเมื่อมีการไกล่เกลี่ย
ส่วนที่ 5
การซักถาม ถามค้าน ถามติง การฟังคำพยาน
ส่วนที่ 6
การซักค้านพยานในคดีอาญา
ส่วนที่ 7
การเตรียมตอบคำถามของพยาน
ส่วนที่ 8
ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาท้องถิ่นของพยาน
ส่วนที่ 9
การชำระค่าอ้างเอกสาร
บทที่ 8 งานหลังสืบพยานเสร็จ
ส่วนที่ 1
งานคัดคำพยาน
ส่วนที่ 2
การทำคำแถลงการณ์
บทที่ 9 งานภายหลังฟังคำพิพากษา
ส่วนที่ 1
การขอคัดคำพิพากษามาวิเคราะห์
ส่วนที่ 2
การแนะนำลูกความและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์
ส่วนที่ 3
การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์
ส่วนที่ 4
การเขียนคำร้องทุเลาการบังคับคดี
ส่วนที่ 5
การเขียนคำฟ้องฎีกาและคำแก้ฎีกา
บทที่ 10 การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
ส่วนที่ 1
ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
ส่วนที่ 2
ร้องขอให้ศาลตั้งผู้อนุบาล
ส่วนที่ 3
ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นผู้สาบสูญ
ส่วนที่ 4
ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
ส่วนที่ 5
ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
บทที่ 11 การฟ้องคดีล้มละลาย
ส่วนที่ 1
การดำเนินคดีล้มละลายในชั้นศาล
ส่วนที่ 2
การดำเนินคดีล้มละลายในชั้นบังคับคดี
บทที่ 12 งานบังคับคดีแพ่งสามัญ
ส่วนที่ 1
การขอออกคำบังคับ
ส่วนที่ 2
การตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่วนที่ 3
การยึดทรัพย์
ส่วนที่ 4
การขอให้อายัดทรัพย์ของจำเลย
ส่วนที่ 5
การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาเรื่องฟ้องขับไล่
ส่วนที่ 6
วิธีการสำหรับใช้กับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด
บทที่ 13 งานสำหรับบุคคลภายนอกสำนวนหลังการยึดทรัพย์
ส่วนที่ 1
การร้องขัดทรัพย์
ส่วนที่ 2
การยื่นคำร้องขอให้ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
ส่วนที่ 3
คำร้องเพื่อให้ศาลสั่งให้เข้าเฉลี่ย
บทที่ 14 งานร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่
บทที่ 15 งานคุ้มครอง ก่อนคำพิพากษา
ส่วนที่ 1
ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายขออย่างธรรมดา
ส่วนที่ 2
การขออย่างฉุกเฉิน
ส่วนที่ 3
จำเลยขอรับความคุ้มครอง
ส่วนที่ 4
การขอคุ้มครองประโยชน์อย่างอื่นนอกประเด็นที่ฟ้อง
ส่วนที่ 5
ทางแก้ของฝ่ายจำเลยเมื่อถูกคำสั่งจากคำร้องของโจทก์
บทที่ 16 การดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
บทที่ 17 การสื่อสารกับตัวความ
บทที่ 18 จริยธรรมและวินัยของทนายความ
ของแถมท้ายเล่ม

 

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่, เพิ่มรายละเอียดเรื่องการสืบพยานให้ละเอียดขึ้น