Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักปฏิบัติการบังคับคดีแพ่ง กฎหมายใหม่

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 570 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786167242729

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

288

พิมพ์ครั้งที่

กรกฎาคม 2561

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้รวบรวม: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍭รหัสสินค้า: 9786167242729

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
คำนำ
❋ ข้อความเบื้องต้น
❋ ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
❋ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับคดี
❋ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
❋ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
❋ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
❋ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
❋ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
❋ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
❋ การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล
ภาคผนวก
❋ ตารางเปรียบเทียบ การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐