Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 360 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162693380 หมวดหมู่: , Product ID: 4016

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป
  • หลักการพื้นฐานการวิจัยทางกฎหมาย
  • หัวข้อและการเก็บข้อมูลในทางกฎหมาย,การเขียนข้อเสนอและเค้าโครงงานวิจัยทางกฎหมาย
  • การเขียนงานการวิจัยทางกฎหมาย
  • การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยทางกฎหมาย
  • รูปแบบการพิมพ์งานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
  • การอ้างอิงบรรณานุกรมและภาคผนวก

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693380 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2558