Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

Original price was: ฿ 340.00.Current price is: ฿ 306.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

รหัสสินค้า

9786165813860

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

348

พิมพ์ครั้งที่

4 : มิถุนายน 2567

รหัสสินค้า: 9786165813860 หมวดหมู่: , , Product ID: 4016

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์
📝รหัสสินค้า : 9786165813860

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทที่ ๑ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป
บทที่ ๒ หลักการพื้นฐานการวิจัยทางกฎหมาย
บทที่ ๓ หัวข้อวิจัยและการเก็บข้อมูลในทางกฎหมาย
บทที่ ๔ การเขียนข้อเสนอและเค้าโครงงานวิจัยทางกฎหมาย
บทที่ ๕ การเขียนรายงานการวิจัยทางกฎหมาย
บทที่ ๖ การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยทางกฎหมาย
บทที่ ๗ รูปแบบการพิมพ์งานวิจัยเพื่อการนําเสนอ
บทที่ ๘ การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. ตัวอย่างการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย
2. ตัวอย่างโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research
ดัชนีค้นเรื่อง

พิมพ์ครั้งที่ 4 : เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น, แก้ไขคำผิด, เพิ่มตัวอย่างประกอบคำอธิบาย และแก้ไขภาคผนวกใหม่