Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายสัญญาทางพาณิชย์: เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม

รหัสสินค้า

9786164884199

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

252

พิมพ์ครั้งที่

1 : ธันวาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 14

รหัสสินค้า: 9786164884199 หมวดหมู่: , Product ID: 83880

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨ผู้เขียน: เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
🍨รหัสสินค้า: 9786164884199

 

สารบัญโดยละเอียด
คำนำ
บทที่ ๑ การเช่าทรัพย์สิน
บทที่ ๒ นิยามและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ ๓ ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ ๔ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ ๖ ความสิ้นสุดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ ๗ สัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษ
บทที่ ๘ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ ๙ การเช่าซื้อ
บทที่ ๑๐ นิยามและองค์ประกอบของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๑๑ ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๑๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อ
บทที่ ๑๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าซื้อ
บทที่ ๑๔ ความสิ้นสุดของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๑๕ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ
บรรณานุกรม
ดัชนี
ประวัติผู้เขียน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.