Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

฿ 225.00

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา, กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา, พยานหลักฐาน, มาตรการบังคับในทางอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, หลักการดำเนินคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำพิพากษาและคำสัง, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา, หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, การบังคับคดีอาญาและค่าธรรมเนียม

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694042 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2558