Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

รหัสสินค้า

9786165811583

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

252

พิมพ์ครั้งที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
📝รหัสสินค้า: 9786165811583

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
📌พิมพ์ครั้งที่ 5 : เพิ่มภาคผนวกเรื่องแนวทางและเทคนิคในการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศให้เข้าใจ