Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

฿ 207.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
📌ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 1, 2, 7 เพิ่ม Mind maps และแบบฝึกหัดท้ายบท

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
:
9786165810265
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564