Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

รหัสสินค้า

9786165813174

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

252 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

7 : ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
📝รหัสสินค้า: 9786165813174

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
⭐️ภาคผนวก
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 : แก้ไขคำผิด, เพิ่ม QR Code คลิปวิดีโอ playlist กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง จากช่อง YouTube ของอาจารย์ดวงเด่น