Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รหัสสินค้า

9786165810968

จำนวนหน้า

248

พิมพ์ครั้งที่

3 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810968

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่  1  หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
บทที่  2  หลักนิติธรรม/นิติรัฐของต่างประเทศ
บทที่  3  “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจรัฐ
บทที่  4  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่  5  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่  6  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
บทที่  7  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่  8  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย
บทที่  9  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”เกี่ยวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา
บทที่ 10  การนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
***พิมพ์ครั้งที่ 3 เพิ่มบทที่ 2 และเนื้อหาในบทที่ 10 หัวข้อ 10.3 เข้ามาใหม่***