Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

฿ 126.00

หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 240 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ลักษณะซื้อขาย สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย ข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อขายและผู้มีสิทธิซื้อขาย, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขาย ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ความรับผิดในการรอนสิทธิ, สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ หน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อ หน้าที่ชำระราคา สิทธิยึดหน่วงราคา, ซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ลักษณะแลกเปลี่ยน, ลักษณะให้

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสหนังสือ : 9789742887575
จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 6 : สิงหาคม 2552