Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายการคลัง

฿ 306.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165810364

จำนวนหน้า

380

พิมพ์ครั้งที่

2 : กรกฎาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786165810364 หมวดหมู่: , , Product ID: 3985

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
📝รหัสสินค้า : 9786165810364

  • ตำรากฎหมายการคลังฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลและแนวทางกฎหมายหารคลังของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักโดยมีกฎหมายการคลังของประเทศไทยเสริมเข้าในบางประเด็น เนื้อหาในเล่มจะอธิบายกฎหมายการคลัง ทั้งในส่วนของการคลังสาธารณะและกระบวนการงบประมาณ ซึ่งผู้เขียนได้ทำดัชนี(Index)ไว้ท้ายเล่ม โดยโยงไปยังหมายเลขที่กำกับไว้ย่อหน้าต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาการด้านกฎหมายการคลังเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะผลักดันให้ระบบการใช้จ่ายเงินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทนำ
ภาคหนึ่ง กฎหมายการคลัง ภาคการคลังสาธารณะ
บทที่ 1 พัฒนาการของการคลังสาธารณะ
บทที่ 2 เครื่องมือทางการคลังของรัฐ
ภาคสอง กฎหมายการคลัง ภาคการงบประมาณ
บทที่ 3 หลักการพื้นฐานทางงบประมาณ
บทที่ 4 การจัดเตรียมงบประมาณ
บทที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
บทที่ 6 การบริหารงบประมาณ
บทที่ 7 การควบคุมตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน
📌พิมพ์ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันตามการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.