Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายการคลัง

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 320 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล

รหัสสินค้า: 9786162693991 หมวดหมู่: , Product ID: 3985

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตำรากฎหมายการคลังฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลและแนวทางกฎหมายหารคลังของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักโดยมีกฎหมายการคลังของประเทศไทยเสริมเข้าในบางประเด็นเนื้อหาในเล่มจะอธิบายกฎหมายการคลังทั้งในส่วนของการคลังสาธารณะและกระบวนการงบประมาณซึ่งผู้เขียนได้ทำดัชนี(Index)ไว้ท้ายเล่มโดยโยงไปยังหมายเลขที่กำกับไว้ย่อหน้าต่างๆเพื่อสะดวกในการสืบค้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาการด้านกฎหมายการคลังเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะผลักดันให้ระบบการใช้จ่ายเงินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
รหัสสินค้า : 9786162693991 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2558