Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หนทางแห่งบุญ

฿ 27.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

รหัสสินค้า

9786165812573

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

40

พิมพ์ครั้งที่

2 : พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
📖 รหัสสินค้า: 
9786165812573

🌻 สารบาญ 🌻
🪷 ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งบุญ
🪷 หลักธรรมจากวรรณกรรมกามนิตวาสิฏฐี
🌿กามนิตได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านช่างปั้นหม้อ
🌿ความวุ่นวายในชีวิตทำให้กามนิต ตัดสินใจสู่ความเป็นผู้ละบ้านเรือน
🌿หลักธรรมและบทสนทนาในคืนนั้นที่บ้านช่างปั้นหม้อ
🌿กามนิตกับดวงจิตที่เต็มไปด้วยข้อสงสัย ไม่เข้าใจในหลักธรรม
🌿ในท่ามกลางความเป็นไป
🌿ชีวิตในภูมิสุขาวดีแดนสวรรค์
🌿หลักธรรมจากวรรณกรรมอันทรงคุณค่า
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 : ไม่มีแก้ไข