Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 กรัม
ขนาด 29.5 × 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์

รหัสสินค้า

9786165778169

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

460

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165778169 หมวดหมู่: , Product ID: 45347

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
🍡 รหัสสินค้า: 
9786165778169

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒
อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
บทที่ ๓
เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
บทที่ ๔
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
บทที่ ๕
กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
บทที่ ๖
การแสวงหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๗
การสรุปสำนวน
บทที่ ๘
การรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ ๙
การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
บทที่ ๑๐
การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
บทที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
บทที่ ๑๒ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชึ้ขาดคดีปกครองใหม่
บทที่ ๑๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
บทที่ ๑๔
บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”