Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม ๑

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 g
ขนาด 23.6 × 15.8 cm
ผู้เขียน

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

รหัสสินค้า

9789749468890

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

646

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2563

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: สมชัย ฑีฆาอุตมากร
🍨 รหัสสินค้า: 9789749468890

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เขตอำนาจ

บทที่ ๒ ศาลที่จะเสนอคำฟ้อง
บทที่ ๓ การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นที่ไม่มีเขตอำนาจ
บทที่ ๔ การตรวจคำคู่ความและเอกสาร
บทที่ ๕ การขยายหรือย่นระยะเวลา
บทที่ ๖ การวินิจฉัยชึ้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
บทที่ ๗ การพิจารณาผิดระเบียบ
บทที่ ๘ คู่ความมรณะ
บทที่ ๙ คู่ความ
บทที่ ๑๐ คำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ ๑๑ ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำ และฟ้องซ้อน