Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

฿ 306.00

สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช

รหัสสินค้า

9786165812207

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

392

พิมพ์ครั้งที่

6 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
🍮 รหัสสินค้า :
9786165812207

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
📌ส่วนที่ 2 จำนอง
⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
📌ส่วนที่ 3 จำนำ
⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

🛑พิมพ์ครั้งที่ 6 : แก้ไขอัตราดอกเบี้ย🛑